Hướng dẫn sử dụng chương trình Mastercam Design 9.1

03:09 08/08/2017

Phần mềm Mastercam 9.1 là một trong số phần mềm mạnh nhất, cho phép tự động nhận được chương trình gia công điều khiển chuyển động các máy công cụ CNC

Ngày nay, nhiều phần mềm đồ họa phục vụ trong lĩnh vực thiết kế 3 chiều, mô phỏng chuyển động, hỗ trợ lập trình gia công trên máy công cụ CNC lần lượt được giới thiệu ở các nước phát triển như: Mastercam, Solid Work, Cimatron, Catia, Pro/Engineer, Unigrafic... Các phần mềm tiện ích này cũng đã có mặt ở Việt Nam. Đây là những phần mềm rất mạnh, cho phép chúng ta nhanh chóng thiết lập được các bản vẽ 2D, 3D của chi tiết máy và cho phép tự động chuyển mã chương trình gia công trên máy công cụ gia công cnc.          

            Phần mềm Mastercam 9.1 là một trong số phần mềm mạnh nhất, cho phép tự động nhận được chương trình gia công điều khiển chuyển động các máy công cụ CNC, sau khi chúng ta thiết lập bản vẽ của chi tiết máy, chọn phôi, vật liệu, dao cụ và kiểu chạy dao.

Trong phần mềm Mastercam 9.1 có một module đặc biệt, module Project, cho phép chúng ta dễ dàng lập các chương trình gia công cnc các chi tiết có biên dạng phức tạp trên các bề mặt khác nhau. Bằng cách chúng ta vẽ đối tượng trên một mặt ảo, thường là mặt phẳng, lập trình gia công đối tượng trên mặt ảo, sau đó sử dụng module Project để chuyển thành chương trình gia công CNC của đối tượng trên mặt thực, là một mặt phức tạp. Chúng tôi tạm gọi là phương pháp lập trình gia công trên hình chiếu, hoặc phương pháp chiếu hình.

            Lập trình gia công theo phương pháp chiếu hình được thực hiện như sau:

            - Xây dựng bề mặt thực (surfaces), là bề mặt phức tạp, trên đó sẽ chứa các đối tượng cần gia công (là hình khối có biên dạng phức tạp), ta gọi là đối tượng thực.

            - Xây dựng bề mặt ảo, thường là mặt phẳng, vẽ đối tượng cần gia công trên mặt ảo, chính là hình chiếu của đối tượng thực trên mặt thực lên bề mặt ảo, ta gọi là đối tượng ảo.

            - Sử dụng module Project trong phần mềm Mastercam 9.1 để lập chương trình gia công đối tượng ảo trên mặt phẳng ảo. Phần mềm sẽ tự động chuyển thành chương trình điều khiển máy CNC, gia công đối tượng thực trên bề mặt thực.

 

3. Kết quả và bàn luận

- Chúng tôi đã sử dụng module Project trong phần mềm Mastercam 9.1 để lập trình và gia công thành công các biểu tượng có hình dạng phức tạp trên mặt cầu lõm, mặt cầu lồi, mặt trụ lõm, mặt trụ lồi, và một số biểu tượng, chữ nổi trên bề mặt phức tạp của các chi tiết máy thực.

- Để làm ví dụ, chúng tôi xin trình bày các bước lập trình CNC để gia công biểu tượng "Đầu chó Mike" trên mặt cầu lõm: 

+ Sử dụng module Mastercam Design 9.1 để vẽ khối bán cầu dạng 3D, trong đó có mặt cầu lõm (bề mặt thực); vẽ hình "Đầu chó Mike" (đối tượng ảo) trên hình tròn, đây là hình chiếu của bề mặt thực và đối tượng thực, Hình 1.

+ Sử dụng module Mastercam Mill 9.1 để lập chương trình gia công trên máy Phay CNC, xác định đường chạy dao trên đối tượng ảo.

+ Sử dụng module Project để chiếu đường chạy dao lên bề mặt thực, chúng ta sẽ nhận được chương trình CNC gia công đối tượng thực trên bề mặt thực, xác định đường chạy dao trên đối tượng thực, Hình 2.

+ Sau khi làm một số thủ tục cần thiết, chúng ta nhận được chương trình gia công viết bằng mã lệnh M-G Code, chương trình gồm hơn 3200 câu lệnh. Chương trình (trích đoạn đầu và đoạn kết thúc) được trình bày ở Bảng 1.

- Chúng tôi đã tiến hành lập trình điều khiển quá trình gia công hình "Đầu chó Mike" trên máy Phay CNC 3D, và máy Phay CNC 5D. Hình ảnh chạy mô phỏng trên máy tính được trình bày trên Hình 3 và Hình 4.

- Qua ví dụ cụ thể trên, chúng tôi nhận thấy:

+ Lập trình bằng tay để gia công biểu tượng "Đầu chó Mike" trên mặt cầu lõm, là một công việc rất khó khăn. Những chuyên viên lập trình giỏi cũng khó viết hoàn chỉnh.

+ Nếu dùng các phần mềm thông thường để hỗ trợ lập trình CNC, thì việc vẽ biểu tượng trên mặt cầu lõm, chọn đường chạy dao để lập trình cũng gặp rất khó khăn.

+ Nếu sử dụng module Project hỗ trợ thì việc lập trình trở nên đơn giản hơn nhiều.

+ Với cách này chúng ta còn lập trình để gia công cơ khí chính xác được những biểu tượng phức tạp hơn.  

Việc viết chương trình gia công các biểu tượng có biên dạng phức tạp trên một bề mặt không đơn giản cho máy công cụ CNC, bằng tay hoặc bằng các phần mềm thông dụng, sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu sử dụng module Project trong phần mềm Mastercam 9.1, lập trình theo phương pháp chiếu hình, chúng ta sẽ dễ dàng nhận được chương trình gia công các hình có biên dạng phức tạp trên bề mặt 3D của chi tiết máy.

            Ngoài ra, khi sử dụng phương pháp chiếu hình để lập chương trình gia công cho các máy công cụ CNC 4 trục hoặc 5 trục có thể cải thiện, nâng cao độ chính xác hình dạng của bề mặt chi tiết được gia công.

Nguồn:cnc3s.com