Khái niệm hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động đạt chuẩn

18:21 27/01/2018

Phân cái hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo nguyên lý khiến cho việc của đầu báo cháy và các điều cần biết về cấu tạo của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động

những điều cần biết về cấu tạo của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

một. các đặc điểm chung hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động: hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động là hệ thống đồ vật tự động phát hiện và thông tin địa điểm cháy (theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738-2001). hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động bao gồm: trung tâm báo cháy, các đầu báo cháy, (tổ hợp chuông, đèn, nút ấn) và các đồ vật ngoại vi khác…

hai. Nhiệm vụ của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

– Tự động phát hiện ra cháy 1 phương pháp nhanh chóng, chuẩn xác và kịp thời trong vùng
– Hệ thống đang kiểm soát an ninh.

 

 

 

 


Tự động phát ra những tín hiệu báo động, chỉ thị và những tín hiệu điều khiển các trang bị ngoại vi của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động nhằm thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nào chậm triển khai.
đặc thù, sở hữu hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động sử dụng đầu báo cháy khói thì nó còn sở hữu nhiệm vụ quan yếu hơn là “cảnh báo”, tức là phát hiện và thông báo sự sắp cháy, sự cháy âm ỉ chưa mang ngọn lửa.

3. Phân loại hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

* Phân dòng hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo nguyên lý làm việc của đầu báo cháy có:

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động sử dụng đầu báo cháy khói: là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động làm việc dựa vào nguyên lý khiến việc của đầu báo cháy khói. Hệ thống này cốt yếu phát hiện ra sự gia nâng cao nồng độ khói ở trong khu vực kiểm soát an ninh.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động dùng đầu báo cháy nhiệt: là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động khiến việc dựa theo nguyên lý làm cho việc của đầu báo cháy nhiệt. Hệ thống này cốt yếu phát hiện ra sự thay đổi nhiệt độ ở trong khu vực kiểm soát an ninh.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động tiêu dùng đầu báo cháy ánh sáng (lửa): khiến việc dựa vào nguyên lý khiến việc của đầu báo cháy lửa. Hệ thống này chính yếu phát hiện ra nồng độ tăng cường ánh sáng của ngọn lửa trong khu vực bảo kê.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động sử dụng đầu báo cháy hỗn hợp: là hệ thống làm cho việc dựa trên nguyên lý khiến việc của đầu báo cháy hẩu lốn như: đầu báo cháy nhiệt và khói; đầu báo cháy nhiệt và lửa. Hệ thống này chủ yếu phát hiện ra sự đổi thay các yếu tố môi trường trong khu vực bảo kê.

* Phân loại hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo đặc điểm công nghệ của hệ thống báo cháy.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo vùng (hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thường): (hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thông thường – Couventional fire alarm system): là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động mang chức năng báo cháy đến một khu vực, 1 địa điểm (có thể có một hoặc phổ quát đầu báo cháy). Diện tích kiểm soát an ninh của một khu vực với thể từ vài chục đến 2000 mhai (tuỳ thuộc đặc điểm khu vực đó).

Lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo địa chỉ: (Addressable fire alarm system) : là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động sở hữu khả năng báo cháy xác thực tới từng vị trí từng đầu báo riêng biệt (từng liên hệ cụ thể). Diện tích bảo vệ của 1 địa chỉ báo cháy chỉ dừng trong khoảng vài chục mét vuông (tuỳ thuộc vào từng cái đầu báo cháy). hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thông minh: sở hữu sự phát triển khoa học công nghệ, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo địa chỉ đã trở thành hệ thống báo cháy thông minh (Intelligent fire alarm system).

Đây là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động ngoài chức năng báo cháy thông thường theo liên hệ, nó còn với thể đo được 1 số thông số về môi trường của khu vực nơi lắp đặt đầu báo cháy như nhiệt độ, nồng độ khói,… và sở hữu thể đổi thay được ngưỡng tác động của đầu báo cháy theo bắt buộc của các kiến trúc sư và lắp đặt. Trong thực tiễn thường sử dụng cách phân dòng này.